تبلیغات
(عاشقانه) - اگه یک روز...

(عاشقانه)

مطالب و عکس عاشقانه


اگه یک روز فهمیدی که دل هزار نفر برات تنگ شده٬ بدون اولیش منم!

اگه یک روز فهمیدی که دل صد نفر برات تنگ شده٬ بدون اولیش منم!

اگه یک روز فهمیدی دل ده نفر برات تنگ شده٬ بدون اولیش منم!

اگه یک روز فهمیدی که یک نفر دلش برات تنگ شده٬ بدون اون منم!

اگه یک روز فهمیدی که کسی دلش برات تنگ نشده٬ بدون من مُردم!!!


+نوشته شده در چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390 ساعت00:27 توسط | نظرات |